Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

15 de març de 2022

Economia

Economia

Tres modificacions del Pressuspost al ple de demà per sufragar, entre altres, actuacions dels Pressupostos Participatius i la nova rotonda del barri Banyeres

Joaquim Aguilar

L’equip de govern porta demà a aprovació fins a 3 modificacions del Pressupost 2022, totes 3 de naturalesa molt diferent: d’una banda es fa la modificació per transferència de crèdit que ha de permetre habilitar partides específiques destinades a sufragar les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius en tot allò que s’hagi de dur a terme aquest 2022. Escoltem la regidora d’hisenda Marta Ariño:

La 2a modificació, ara finançada amb romanent, és per afrontar despeses del 2021 el pagament de les quals s’ha diferit. La més destacada, la del giratori del barri Banyeres:

Finalment la 3a modificació és per transferència de crèdit i s’acompanya d’una derogació d’un article de les bases d’execució del Pressupost i tot plegat per tal de poder lliurar l’ajut escolar d’enguany a 4 centres que no estan a Premià de Mar però on hi ha escolaritzats quatre nens premianencs amb Necessitats Educatives Especials.

Escolta les declaracions de Marta Ariño:

Més notícies

Cultura