Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

11 de juny de 2012

Opinió

Opinió

'Responsabilitats': Editorial del Premià Notícies de l'11 de Juny del 2012

Joaquim Aguilar

No és la primera vegada que ens arriben informacions que ens diuen que pel torrent Amell baixa quelcom més que l’aigua de la pluja quan plou. Divendres un veí proper al torrent, i que havia estat regidor de Medi Ambient per ICV a mitjans dels anys 90, en José Maria Martín, ens venia a explicar que feia dies que pel torrent Amell baixaven aigües fecals i que havia denunciat els fets a l’Ajuntament i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
El mateix divendres l’Ajuntament ens confirmava que ja estaven al cas d’aquests abocaments de la mà del Consell Comarcal i de l’Agència Catalana de l’Aigua i que, una darrera inspecció havia determinat l’origen de l’abocament a Premià de Dalt. En tot cas, i més enllà de la tasca que es pugui fer des de Premià de Mar, el cas és que aquí, arran de mar, només som els receptors d’allò que s’aboca a torrents i rieres. És a dir, el problema es nostre, però no s’origina aquí, per tant, a qui correspon d’estar alerta i vetllar perquè no es facin abocaments descontrolats i fins i tot il·legals, o per reparar les avaries que puguin donar-se a conductes, clavegueres i canonades, és als ajuntaments de la vessant de muntanya de la comarca.
El mateix serveix per tenir cura del bon estat de les rieres per evitar que en cas de riuades es multipliquin els problemes. Que aquests es produeixin fora del seu terme municipal, no els eximeix de responsabilitats.

Més notícies

Cultura