Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

10 de desembre de 2021

Comunicació

Comunicació

Ràdio Premià de Mar creix en audiència per 7è any consecutiu segons l’estudi anual i l’últim mes la van sintonitzar 9.244 persones

Joaquim Aguilar

Ràdio Premià de Mar ha tornat a créixer en oients per 7è any consecutiu segons l’estudi d’audiències que ha fet l’empresa Infortècnica, on s’indica que “en l’últim mes -temps en què s’ha desenvolupat l’estudi- l’han seguit 9.244 persones durant 27 minuts al dia de mitjana”. L’estudi del 2020 va donar una xifra de 8.771 oients, mentre que el 2018 i el 2019 va ser de 8.307 i 8.591, respectivament. Comptant, doncs, que el primer any d’aquest estudi (el 2015) el volum d’oients acumulats va ser de 6.800, en el decurs de set anys l’audiència que s’obté d’aquesta extrapolació (a partir d’una mostra de 311 entrevistes telefòniques) hauria crescut de 1.971 oients. L’estudi també determina una quota d’audiència (o share) del 9,6%, quan l’any 2020 va ser del 8,3%; el share és el percentatge de llars o oients que en un moment donat estan escoltant l’emissora respecte del total d’oients potencials que en aquell moment tenen encesa la ràdio. Altres índexs que ha obtingut l’empresa Infortècnica a partir de la seva enquesta (a majors de 15 anys) són els següents: l’emissora és coneguda per un 80,8% de la població enquestada (23.053 premianencs l’haurien escoltat alguna vegada durant l’últim mes); la franja d’edat que més s’escolta Ràdio Premià de Mar és la compresa entre els 35 i 55 anys (un 86,4%) i la preferència horària dels oients és clarament la matinal, on s’acumula el 57% de l’audiència (per un 30% a la tarda i un 13% a la nit).

Més notícies

Cultura