Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

3 de juliol de 2023

Política

Política

Ple de cartipàs demà al vespre per reblar oficialment el nou mapa organitzatiu municipal

Joaquim Aguilar
Façana de l'edifici municipal de ca l'Escoda

Demà dimarts dia 4 a dos quarts de 8 del vespre se celebrarà el ple municipal extraordinari que es coneix com a ‘Ple de cartipàs’ perquè s’hi oficialitza el repartiment de carteres entre els membres del govern a més de tot un seguit més de delegacions, nomenaments i altres qüestions d’organització interna de l’Ajuntament. 

Més concretament, com indica l’ordre del dia, l’equip de govern donarà compte dels decrets relatius a la constitució dels grups municipals i Junta de Portaveus; al nomenament de membres de la Junta de Govern Local i tinences d’alcaldia; a les delegacions genèriques i específiques d’atribucions de l’alcalde en tinents d’alcalde i regidors; a les delegacions de competències de l’alcalde a la Junta de Govern; i a la constitució de la Comissió de Coordinació i Seguiment. També s’hi oficialitzen el nombre, característiques i retribucions del personal eventual; les dedicacions exclusives i parcials i les indemnitzacions als membres de la corporació i assignacions als grups municipals; i s’hi determina la periodicitat de les sessions. Per últim, es nomenen els representants dels grups a diversos òrgans col·legiats.

Val a dir, pel que fa al cartipàs i a les delegacions de competències de l’alcalde en els regidors, que avui des de la secretaria municipal s’ha informat de dues modificacions en els decrets que es van emetre la setmana passada: així, en contra del que s’havia resolt inicialment, l’alcalde delegarà finalment en les regidores Cesca Domènech i Imma Morales les matèries de discapacitat i autonomia personal, i habitatge, respectivament.

Més notícies

Cultura