Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

31 d'octubre de 2023

Comerç

Comerç

Per Tots Sants, castanyes, moniatos i bujols a punt

Joaquim Aguilar
Bosses i bujols que l'Ajuntament ha lliurat als comerços premianencs

Amb l’arribada del novembre s’inicia aquesta setmana a Premià de Mar la implantació gradual del nou sistema de recollida porta a porta de la brossa dels comerços, un canvi de model pel qual s’ha estat fent les últimes dues setmanes una campanya informativa de visites als establiments. Tot i que la nova ordenança que ho regula -aprovada al ple d’octubre- entrarà en vigor el gener de 2024, ja al llarg de novembre i desembre (és a dir, amb campanya de Nadal inclosa) s’activarà la recollida de les diferents fraccions i es demana als comerços que adoptin ja la nova rutina, que bàsicament consisteix a separar fraccions i deixar els residus a la via pública en els bujols corresponents perquè el servei de neteja la passi a recollir els dies i hores establertes. Amb tot, es pot dir que durant aquests dos mesos -i, en part, fins que arribin els nous contenidors intel·ligents l’any vinent- conviuran el sistema actual i el nou sistema, perquè ja existirà el nou servei de recollida però no es podrà impedir físicament que els comerços continuin utilitzant els contenidors del carrer.

Segons resa la nova ordenança, aquest nou model concerneix a activitats econòmiques, comerços, escoles, equipaments municipals, guinguetes de temporada, mercat municipal i qualsevol indústria que generi residus en les 5 fraccions assimilables a domèstiques (és a dir; resta, orgànic, envasos, paper i cartró i vidre). De manera genèrica, la mecànica que se seguirà és la següent: els comerços que requereixin el servei hauran de comunicar d’entrada a l’Ajuntament la generació de residus prevista per tal d’adaptar la recollida a les seves necessitats (comunicació que ja estan fent aquests dies molts comerciants). Llevat de casos en què calgui un reforç, hi haurà una pauta bàsica de recollida que serà de 4 recollides d’orgànica a la setmana, 3 recollides de resta, paper i cartró i envasos i 1 de vidre. A partir d’aquí els comerços han de disposar dels corresponents bujols o contenidors amb els colors habituals que trauran al carrer segons el calendari i els horaris establerts per a cada recollida (que s’indicaran al web municipal). Cada comerç es farà responsable del manteniment del bujol, que no barri el pas a la via pública, que estigui ben tancat i també que l’espai de carrer que s’ocupi es mantingui net. Els bujols només han d’estar al carrer el dia i les hores que toqui: un cop feta la recollida, l’establiment els ha de tenir desats. 

Recordem que -com passava amb l’anterior model- els establiments tenen l’opció de contractar un gestor propi de residus; en aquest cas, com explica l’ordenança, n’han d’informar degudament l’Ajuntament que ho haurà d’autoritzar prèvia avaluació que es compleixen tots els requisits legals. Aquests comerços també hauran de tenir a disposició de l’Ajuntament documents que acreditin que aquests gestors privats han fet un processament correcte dels residus.

Com diem les condicions del nou sistema de recollida han estat sent explicades des de fa dues setmanes a tots els comerciants per mitjà de visites per part d’un equip d’informadores contractat per la mateixa empresa de la neteja. També s’ha posat a disposició dels comerços una adreça de correu (mediambient@premiademar.cat) i un telèfon (93 741 74 11) per resoldre dubtes. 

Etiquetes:

brossa | Neteja

Més notícies

Cultura