Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

12 d'abril de 2023

Societat

Societat

Nous ajuts al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge que es poden tramitar a la delegació de l’Oficina Comarcal a ca l’Escoda

Joaquim Aguilar
Espai des d'on atén a ca l'Escoda l'Oficina Comarcal d'Habitatge

Nova convocatòria d’ajuts al lloguer de l’Agència d’Habitatge de Catalunya que es poden tramitar a l’Oficina Comarcal i a la delegació que té aquesta oficina a Premià de Mar que obre els dimarts i dijous.

En aquesta ocasió les línies de subvenció són dues: l’una s’adreça a persones entre 36 i 64 anys i l’altra la poden sol·licitar persones llogateres de 65 anys i més. En tots dos casos els requisits són els mateixos: la persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent i el preu del lloguer no pot superar els 900 euros mensuals (en el cas d’un habitatge) o els 450€/mes si es tracta d’una habitació. I, d’altra banda, la unitat de convivència ha de tenir una font regular d’ingressos que no superi els 23.725,79€, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Els ajuts es poden demanar i tramitar per Internet a través del web de l’Agencia d’habitatge de Catalunya o el del Consell Comarcal del Maresme, a l’Oficina Comarcal (a Mataró) o bé, com dèiem, presencialment a l’Ajuntament els dimarts i dijous, preferentment amb cita prèvia.

Més notícies

Cultura