Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

9 de novembre de 2021

Economia

Economia

Madrid garanteix el cobrament de la plusvàlua als Ajuntaments, que ara esperen conèixer l’impacte de la nova norma en els ingressos i en la burocràcia

Joaquim Aguilar

El Consell de Ministres ja ha decidit com reformularà el càlcul de les plusvàlues per tal que aquest impost s’ajusti, i no com passava fins ara, a la realitat del mercat immobiliari. Ahir es va assolir un acord i s’espera que aquesta setmana el publiqui al BOE i entri en vigor la nova normativa després que la setmana passada el Tribunal Constitucional invalidés l’anterior sistema, una sentència que deixava a l’aire la segona font d’ingressos més important dels Ajuntaments (a Premià de Mar la previsió pel 2022 era ingressar per aquest concepte 1.775.000 euros). Ara el món municipal espera a conèixer els detalls de la nova fórmula per saber del cert, d’una banda, quina alteració suposarà en els ingressos respecte el que es cobrava fins ara, i de l’altra, per saber quines implicacions tindrà en matèria de procés administratiu i burocràcia. El president de l’ACM, Lluís Soler, ho deia així aquest matí a La Xarxa i més aviat pronosticava que els ingressos seran menors:

El que ha transcendit fins ara és que a partir d’ara el contribuent no haurà de pagar si es considera que no s’ha produït plusvàlua, i en cas contrari podrà elegir -segons li convingui- entre dues formes de càlcul: la primera consisteix a multiplicar el valor cadastral dels terrenys per uns coeficients determinats per Hisenda, coeficients que s’aniran actualitzant anualment en funció del mercat immobiliari; la segona opció consisteix a calcular la plusvàlua real, és a dir, la diferència entre el valor de la finca quan es van comprar i quan es van vendre. 

Escolta l’entrevista a Lluís Soler a La Xarxa:

Notícies relacionades

Més notícies

Cultura