Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

11 d'agost de 2023

Medi Ambient

Medi Ambient

L’ordenança que regularà el nou sistema de recollida de brossa i neteja viària es posa a consideració de la ciutadania

Joaquim Aguilar
Foto: Ajuntament de Manlleu

Des d’avui i durant 15 dies els ciutadans de Premià de Mar tenen l’opció de consultar i, si s’escau, fer observacions i aportacions a la nova Ordenança Reguladora del Servei de Gestió de Residus i Neteja Viària. Es tracta d’un nou capítol en el marc del procés que ha de desembocar en l’adopció de tot un seguit de noves modalitats de recollida de brossa domiciliària i comercial que permetin que el municipi compleixi amb els estàndards de reciclatge a què obliga la normativa actual, i que entre altres accions suposarà l’establiment de la recollida porta a porta comercial i l’arribada dels contenidors intel·ligents per mitjà dels quals tots els domicilis estaran obligats a separar la brossa en fraccions. 

El document, que es pot consultar al web municipal, fixa de manera exhaustiva tots els paràmetres que regiran el nou model tant en l’àmbit de la recollida com en la neteja, amb el propòsit -segons s’exposa textualment- de “reduir els residus que es produeixen, impulsar accions de reutilització i reparació, augmentar el percentatge en recollida selectiva, reduir els impropis dipositats dins cada fracció, una correcta valorització dels residus generats, així com millorar la qualitat de neteja de l’espai públic, corresponsabilitzant la ciutadania”. De tot plegat l’Ajutament té la intenció de fer-ne una campanya informativa i de conscienciació a partir d’aquest setembre mateix, com ens deia el juny passat el regidor Antoni Subirà:

Com també s’indica a la memòria justificativa, l’aprovació o modificació d’una ordenança o reglament ha de passar per una fase prèvia que inclou la consulta, audiència i informació públiques a fi que que tots els ciutadans i especialment els potencials afectats puguin participar activament en la seva elaboració d’acord amb els principis generals de transparència i de participació ciutadana.

Més notícies

Cultura