Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

1 de març de 2023

Comarca

Comarca

L’informe anual sobre el turisme al Maresme confirma que tot i la remuntada encara som lluny dels índexs pre-Covid

Joaquim Aguilar
Complex hoteler a l'Alt Maresme (Foto: Consorci de Turisme)

L’informe anual sobre activitat turística a la demarcació de Barcelona de l’any 2021, elaborat per LABturisme de la Diputació, mostra fins a quin punt la pandèmia va afectar el sector i va modificar certs paràmetres al Maresme, sobretot pel que fa al perfil estàndard de visitant.

Segons informa el Consorci de Turisme del Maresme, tots els indicadors pel que fa a ocupació van remuntar l’any 2021 respecte del 2020, però encara queden bastant lluny dels índexs de 2019, abans de la pandèmia. Així, pel que fa a establiments hotelers, l’ocupació va ser l’any 2021 d’un 173,8% més que el 2020, però un 35,4% menys que el 2019. Pel que fa als càmpings, tres quarts del mateix: un 84,7% més que el 2020 però un 34,7% menys que el 2019. En turisme rural, un sector menor al Maresme, la diferència no és tan notable, però amb tot l’ocupació va ser d’un 44,1% més que el 2020 i un 24,3% menys que el 2019.

Com diem, un altre tret significatiu de l’evolució per anys és el perfil del viatger i també el mitjà de transport: el 59,8% dels turistes que van venir el 2021 residien a Catalunya, un 38,6% més que el 2019, invertint la tendència. En canvi, va baixar el turista provinent de la resta d’Europa: un 40,6% menys que el 2019. Paral·lelament, el mitjà de de transport preferit va ser el vehicle propi, l’ús del qual va creixer un 31,5% respecte el 2019. 

L’informe confirma per últim que el Maresme és, després del Barcelonès, la comarca amb més volum d’activitat turística, tant en termes d’oferta com de demanda, i que els turistes enquestats van valorar globalment la destinació amb un 8,4. Els ítems més ben valorats van ser el caràcter i l’amabilitat de la gent i els menys valorats, no es podia saber, l’oferta d’aparcament.

Més notícies

Cultura