Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

20 d'octubre de 2023

Comarca

Comarca

Les dades de la campanya turística d’estiu al Maresme indiquen que vénen menys viatgers que fa un any però s’hi estan més dies

Joaquim Aguilar
Foto: Consorci de Turisme del Maresme

El Consorci de Turisme del Maresme ha fet públiques les dades de pernoctacions, ocupació d’establiments i visitants d’aquest estiu a la comarca, dades provinents de l’informe sobre l’Activitat turística a l’Entorn de Barcelona elaborat pel LabTurisme de la Diputació de Barcelona. En línies generals es pot dir que es detecta un cert retrocés respecte les xifres de 2022 i també un cert canvi de tendència, perquè si bé hi ha hagut menys visitants, els que hi ha hagut s’hi han passat més dies. També destaca el fet que el Maresme haurà concentrat el 50% de les pernoctacions totals al sector de l’entorn de Barcelona. 

S’han fet concretament 3 milions de pernoctacions, una xifra molt similar a la de l’any passat, però com diem el nombre de viatgers ha disminuït un 10,8% (han vingut 600.000 persones). En canvi, ha augmentat la mitjana de nits que passen els turistes al Maresme, superant en un 11,2% l’estada del 2022 i fregant les 5 nits de mitjana (per sobre de la mitjana de la província, que és de 3,9 nits). L’ocupació mitjana del juliol i l’agost també es manté molt similar a la de l’any passat, un 80%, només un punt percentual per sota. 

Pel que fa a la tipologia d’establiments, els hotels han concentrat la major quantitat de viatgers, amb un total de 450.000, que són un 4,5% menys que l’any passat. Les pernoctacions s’han acostat als dos milions, superant els registres de l’any passat, i l’estada mitjana ha augmentat un 7,1%. Els càmpings han registrat prop de 160.000 viatgers, un 24,9% menys que l’any passat (les pernoctacions han superat el milió i l’estada mitjana s’acosta a les 7 nits). I finalment el turisme rural ha comptabilitzat prop de 1.000 turistes, un 19,2% menys que l’any passat. L’estada mitjana s’ha situat vora les 4 nits i la ocupació ha girat a l’entorn del 40%.

Més notícies

Cultura