Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

22 de juny de 2023

Comerç

Comerç

L’Ajuntament treballa en la definició del nou model de recollida de brossa comercial, “tota una revolució”, segons el regidor Subirà

Joaquim Aguilar
Illa de contenidors de brossa a Premià de Mar

L’àrea de medi ambient treballa ara mateix en la definició del nou règim operatiu i fiscal que ha d’entrar en vigor l’any 2024 de recollida de la brossa comercial, un sistema que experimentarà un canvi radical en aplicació de les noves lleis que regulen la recollida de residus en virtut dels reptes fixats per la Unió Europea en matèria de reciclatge. 

En concret, com recolliran dues ordenances específiques per a l’any 2024, a partir de l’1 de gener de l’any nou es farà recollida porta a porta als comerços de 5 fraccions, que prèviament hauran de donar-se d’alta al servei indicant les fraccions que generen. Així mateix, quedarà prohibit que utilitzin en cap cas contenidors, que tindran a partir d’aquell moment un ús exclusivament domiciliari. Escoltem el regidor de medi ambient Antoni Subirà:

La recollida la faran la faran uns camions especials cadascun dels quals estarà habilitat per endur-se dues fraccions. Altres disposicions del nou model indiquen que els comerços tindran bonificacions en la taxa en funció dels quilos de residus recollits (amb la qual cosa es premiarà el seu comportament); que també seran bonificats aquells que portin residus especials a la deixalleria o que es permetrà a aquells comerços que ho desitgin que encarreguin la gestió dels seus residus a empreses autoritzades. Tot plegat s’acompanyarà també de canvis en la taxa de brossa; més enllà d’eventuals bonificacions, cada comerç pagarà en funció del volum de residus generats: el primer any l’import serà estimatiu però el preu s’anirà actualitzant en funció dels registres que es facin en cada cas. 

Tot plegat demanarà, ha dit Subirà, una feina important de divulgació i conscienciació que es farà al llarg de la tardor vinent i que inclourà reunions i jornades informatives amb els comerços que es vehicularan a través de les diferents associacions comercials del municipi:

Escolta les declaracions de l’Antoni Subirà:

Més notícies

Cultura