Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

1 de febrer de 2022

Ajuntament

Ajuntament

L’Ajuntament informa d’un repunt en l’obtenció de subvencions l’any 2021 de 800.000€, que atribueix sobretot al càrrec eventual proposat per Ciutadans

Joaquim Aguilar
Dependències municipals de ca l'Escoda

L’Ajuntament publicava ahir una nota de premsa per informar que l’any 2021 van créixer de més del 50% els ingressos previstos provinents de subvencions externes. En concret, segons la peça, amb l’exercici contable 2021 tancat, les dades indiquen que dels 1,5 milions d’euros pressupostats es va passar a 2,3 milions. Això s’explica, diu l’Ajuntament, per tasca “específica i intensa” que ha fet el departament de serveis econòmics per atraure i justificar el màxim de subvencions possibles, principalment atorgades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. I aquí s’assenyala expressament el fet que des de mitjan 2021 aquest departament compta amb un nou professional que s’ocupa justament de detectar i fer seguiment de les convocatòries de subvencions. Es tracta, justament, del càrrec eventual que es va contractar a iniciativa del grup de Ciutadans i que ha estat objecte de polèmiques recurrents amb els grups de l’oposició per la seva adscripció política i perquè més d’un grup ha trobat a faltar que se n’expliquessin les funcions i la feina. 

La nota de premsa indica que de les noves subvencions obtingudes destaquen les que tenen a veure amb la reactivació de l’ocupació (80.000 €), la promoció del talent i la tecnologia (52.000 €), pràctiques laborals per a joves i garantia juvenil (33.000 €), la gestió del transport públic interurbà (82.000 €), ajuts a Serveis Socials i per a assistència domiciliària (+250.000 € repartits en diferents subvencions), ensenyament (70.000 €), polítiques d’igualtat (55.000 €), Medi Ambient (35.000 €) i cultura (40.000 €). 

També s’informa que pel 2022 s’està treballant en la millora del Pla de Subvencions i en la creació d’una comissió interna de seguiment, i que aquest any es preveu que les poblacions amb menys de 50.000 habitants puguin començar a optar directament a diferents convocatòries relacionades amb els fons ‘Next Generation’, i per aquest motiu l’Ajuntament ha posat en marxa la redacció del seu ‘Pla de mesures antifrau’, un nou document d’obligatòria creació i compliment exigit per l’Oficina Antifrau de Catalunya per a totes les organitzacions que gestionin fons europeus.

Etiquetes:

Subvencions

Més notícies

Cultura