Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

1 de febrer de 2022

Ajuntament

Ajuntament

L’Ajuntament informa d’un repunt en l’obtenció de subvencions l’any 2021 de 800.000€, que atribueix sobretot al càrrec eventual proposat per Ciutadans

Joaquim Aguilar

L’Ajuntament publicava ahir una nota de premsa per informar que l’any 2021 van créixer de més del 50% els ingressos previstos provinents de subvencions externes. En concret, segons la peça, amb l’exercici contable 2021 tancat, les dades indiquen que dels 1,5 milions d’euros pressupostats es va passar a 2,3 milions. Això s’explica, diu l’Ajuntament, per tasca “específica i intensa” que ha fet el departament de serveis econòmics per atraure i justificar el màxim de subvencions possibles, principalment atorgades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. I aquí s’assenyala expressament el fet que des de mitjan 2021 aquest departament compta amb un nou professional que s’ocupa justament de detectar i fer seguiment de les convocatòries de subvencions. Es tracta, justament, del càrrec eventual que es va contractar a iniciativa del grup de Ciutadans i que ha estat objecte de polèmiques recurrents amb els grups de l’oposició per la seva adscripció política i perquè més d’un grup ha trobat a faltar que se n’expliquessin les funcions i la feina. 

La nota de premsa indica que de les noves subvencions obtingudes destaquen les que tenen a veure amb la reactivació de l’ocupació (80.000 €), la promoció del talent i la tecnologia (52.000 €), pràctiques laborals per a joves i garantia juvenil (33.000 €), la gestió del transport públic interurbà (82.000 €), ajuts a Serveis Socials i per a assistència domiciliària (+250.000 € repartits en diferents subvencions), ensenyament (70.000 €), polítiques d’igualtat (55.000 €), Medi Ambient (35.000 €) i cultura (40.000 €). 

També s’informa que pel 2022 s’està treballant en la millora del Pla de Subvencions i en la creació d’una comissió interna de seguiment, i que aquest any es preveu que les poblacions amb menys de 50.000 habitants puguin començar a optar directament a diferents convocatòries relacionades amb els fons ‘Next Generation’, i per aquest motiu l’Ajuntament ha posat en marxa la redacció del seu ‘Pla de mesures antifrau’, un nou document d’obligatòria creació i compliment exigit per l’Oficina Antifrau de Catalunya per a totes les organitzacions que gestionin fons europeus.

Etiquetes:

Subvencions

Més notícies

Cultura