Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

16 de març de 2023

Medi Ambient

Medi Ambient

L’Ajuntament concreta en un ban les prohibicions i limitacions al nostre municipi derivades del Pla d’emergència per sequera

Joaquim Aguilar
Foto: Pixabay

L’Ajuntament de Premià de Mar ha concretat per mitjà d’un ban les mesures que s’adopten al nostre municipi en compliment del Pla d’emergències per la situació de sequera en fase d’excepcionalitat, que va decretar el Govern la setmana passada, unes mesures que -com indica el mateix ban- queden subjectes a revisió segons com avanci la situació.

Les directrius que s’exposen tenen a veure amb el consum d’aigua, el reg, la neteja de l’espai públic i els vehicles o el manteniment de piscines. Així, pel que fa al consum, s’estableix que el dipòsit municipal fixa com a quantitat màxima per habitant i dia els 230 litres que fixa la Generalitat. El reg és un dels àmbits més afectats, perquè queda prohibit en general regar la gespa llevat que sigui la gespa de camps on s’hi practiqui esport federat; també queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats llevat que sigui per garantir la supervivència de plantes i arbres (i s’haurà de fer amb per mitjà del gota a gota o amb regadora). Aquestes prohibicions no s’apliquen però si es rega amb aigua de pluja recollida en teulades o bé si es fa amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Pel que fa en general a la neteja: queda prohibit netejar carrers amb aigua potable llevat que aquella neteja obeeixi a un accident o incendi o bé hi hagi risc sanitari o per la seguretat viària. Sí que ens permeten, però, netejar aparadors i finestres amb galleda i esponja. Pel que fa a la neteja de vehicles: fora dels establiments que s’hi dediquen i ho fan amb sistemes de recirculació d’aigua, només es pot fer, novament, amb galleda i esponja, però queden exempts d’aquesta prohibició vehicles especials (com ambulàncies o vehicles de transport d’aliments) on s’entén que la neteja és requisit indispensable. 

En matèria de piscines ens diuen únicament en podem omplir per mantenir la qualitat sanitària de l’aigua i si tenim un sistema de recirculació, i també es poden omplir piscines desmuntables de menys de 500 litres en centres educatius. 

El ban inclou també la prohibició d’utilitzar aigua per eliminar pols en l’aire i informa que fins a nou avís les dutxes de la platja romandran tancades. 

Etiquetes:

Aigua

Més notícies

Cultura