Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

5 de juny de 2024

Comarca

Comarca

La fotografia de la població del Maresme el 2023 indica creixement tímid, alta densitat i envelliment progressiu

Joaquim Aguilar

L’any 2023 el Maresme va créixer en població però ho va fer d’una forma tímida, va tornar a ser una de les comarques més densament poblades i va mantenir la tendència a l’envelliment que ja l’ha distingit les últimes dècades. Ho indiquen els informes de l’Observatori de Desenvolupament Local relatius a l’any passat que ha publicat el Consell Comarcal. El 2023 la comarca estava habitada per 467.398 persones, la qual cosa significa un creixement de l’1,29% respecte l’any anterior, cosa que la situa com la 8a comarca barcelonina i la 27a catalana en el rànquing de creixement demogràfic amb un increment percentual per sota de la mitjana del conjunt català. Tots els municipis maresmencs van augmentar de població a excepció de Vilassar de Mar, i l’estudi també indica que la comarca creix gràcies a les migracions, ja que el saldo vegetatiu és negatiu des de 2017. És a dir, a la comarca hi ha més defuncions que naixements. 

Aquest índex de creixement contrasta amb els índexs de densitat, perquè l’any passat el Maresme va ser una de les comarques més densament poblades amb 1.172,80 habitants per km2 davant dels 246,1 hab./km2 que es registren en el conjunt de Catalunya. Val a dir però que dins de la comarca hi ha molt contrast entre municipis: Premià de Mar torna a ser la població més densa, amb 13.603 hab./km2 i la que menys és Sant Iscle de Vallalta amb 81 hab./km2. 

L’altre tret distintiu de la demografia comarcal és l’envelliment: la població maresmenca dibuixa una piràmide amb base estreta que s’eixampla en la franja d’edat dels 45 als 49 anys i evoluciona en forma de triangle fins arribar al pic on se situen les 159 persones centenàries. L’any 2023 el conjunt d’infants i joves de 0 a 16 anys només representava el 16,80%, mentre que el grup de persones majors de 65 anys ha evolucionat a l’alça passant de representar el 14,5% el 2003 a tenir un pes del 19,6% el 2023. L‘índex d’envelliment actual del Maresme és del 135,7%., és a dir que hi ha 135,7 persones de més de 65 anys per cada 100 de menys de 15 anys, un percentatge lleugerament inferior al del conjunt català (136,9%). Aquesta tendència a l’envelliment s’intensificarà els propers anys i, segons la projecció feta per l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), la població maresmenca major de 65 anys passarà de les 91.641 actuals a les 122.000 l’any 2033.

Més notícies

Cultura