Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

4 d'agost de 2022

General

General

La Comissió de Nomenclàtor de Premià de Mar ja disposa d’un reglament oficial

Joaquim Aguilar

La Comissió de Nomenclàtor de Premià de Mar ja disposa d’un reglament oficial des d’aquest juliol. Després que el febrer passat se’n fes l’aprovació inicial al ple municipal, i superada la fase d’exposició pública sense que s’hi hagin presentat al·legacions, el document ja ha estat publicat al BOP i ha entrat en vigor. Aquest organisme va ser creat l’any 2009 però fins ara no s’havia dotat d’una regulació formal, tot i que -com indica textualment el preàmbul del nou reglament- havia estat “operant amb criteris objectius, rigor i una gran capacitat de consens”. 

El nou reglament categoritza qüestions com la missió de la comissió (no només proposar denominacions sinó també determinar procediments a tal efecte o mantenir actualitzat el nomenclàtor), la tipologia dels espais urbans objecte de la seva missió, el seu funcionament intern i dinàmica de treball, i també la seva composició. Així, s’indica entre altres disposicions que tindrà un caràcter d’assessorament i consulta, no vinculant, i que farà propostes i recollirà propostes, elaborarà estudis o revisarà el nomenclator a fi de demanar finalment al ple municipal l’aprovació d’allò que hagi consensuat. 

Pel que fa a la composició d’aquest òrgan s’indica que tindrà un President (l’alcalde o persona a qui delegui) i un grup de vocals entre els quals hi haurà representants dels grups polítics de l’Ajuntament i sis persones a títol individual en qualitat d’assessors que ofereixin, diu el text, “un coneixement contrastat en el camp de la toponomàstica, la llengua catalana, l’educació, la història o el patrimoni cultural de Premià de Mar”. Les sessions de la comissió, per últim, es convocaran per indicació de la presidència però seran com a mínim un cop l’any.

Més notícies

Cultura