Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

26 de maig de 2023

Infraestructures

Infraestructures

Ha començat oficialment l’expropiació de Can Sanpere

Joaquim Aguilar
El mural que exhibeix ara mateix el barri d'entrada de l'antiga fàbrica

Ahir es va iniciar de manera oficial i a tots els efectes el procés d’expropiació de Can Sanpere. Tal com estipulava el conveni que van firmar l’Ajuntament i l’associació de Can Sanpere, l’expedient que activa aquest procés s’havia d’obrir en el moment que es considerés que s’havia completat el desallotjament de l’immoble, i com ha explicat avui el mateix alcalde Rafa Navarro, això es va certificar ahir de manera fefaent per part del secretari accidental de l’Ajuntament i la policia local. I un cop feta aquesta comprovació formal, es va signar el decret d’alcaldia per mitjà del qual “s’incoa l’expedient” de l’expropiació i en conseqüència, ara sí, ja es pot dir que ha començat oficialment el procés. Deixem enrere molts anys de picar pedra els uns i els altres però segons Navarro, ara ve la part més difícil:

L’associació Can Sanpere es feia ressò aquest matí del desallotjament ‘oficial’ en un comunicat on remarquen que es tracta d’una “retirada temporal i estratègica” que “ha estat necessària perquè es pugui dur a terme l’expropiació”, i per tant que s’ha fet com un “exercici de responsabilitat” amb l’afany que Can Sanpere sigui del poble i per al poble, com diu la portaveu Emma Puig:

Mentre això no passi, com també fixava el conveni, l’activitat de l’associació es traslladarà a l’edifici de la Festa, però en contra del que deien les previsions inicials, no serà aquest estiu sinó el mes de setembre, i durant l’estiu algunes activitats es faran en espais públics:

Recordem que, pel que fa al procés d’expropiació, després d’obert l’expedient ara l’Ajuntament presentarà un document acreditatiu al Jurat Provincial d’Expropiació (òrgan competent per a la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris) que certifica que està en disposició de destinar 3’2 milions d’euros a l’adquisició d’aquesta finca. 

Escolta les declaracions de Rafa Navarro:

Escolta les declaracions de l’Emma Puig:

Etiquetes:

Can Sanpere

Més notícies

Cultura