Segueix-nos!

Francesc Triola

27 de febrer de 2023

Opinió

Opinió

Espai d’opinió dels grups municipals: Ciutadans

Francesc Triola
Grup municipal de Ciutadans

Escoltem el portaveu del grup municipal de Ciutadans Josep Maria Cano:

Més notícies

Cultura