Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

6 d'octubre de 2023

Infraestructures

Infraestructures

Els nous espigons ja estan fets al 75%, i s’espera la nova sorra per mitjan novembre

Joaquim Aguilar
A l'esquerra, l'espigó de l'estació, i a la dreta, l'espigó transversal

La construcció dels dos nous espigons al centre de les platges premianenques ha arribat a la fase final i la i intenció del Ministeri per la Transició Ecològica és fer venir la draga i fer l’abocament de sorres d’aquí a aproximadament un mes. Segons ha explicat el regidor de front litoral, Antoni Subirà, l’espigó de l’estació (que és on s’han concentrat més els esforços les últimes setmanes) està acabat en un 75%: concretament es treballa ja en l’últim tram (el que quedarà submergit, d’uns 130 metres de longitud) i els pròxims dies es farà l’apèndix perpendicular en sentit Masnou (en superfície i d’una 50 metres). Pel que fa a l’espigó transversal, la construcció també està molt avançada, i ara mateix -després que l’estructura ja hagi quedat assentada- es treballa en la capa que quedarà a la superfície, que sobressortirà un metre aproximadament. El Ministeri pretén que quan arribi la draga els dos espigons hagin quedat completament acabats, però si això no és possible no ha de ser problema que les dues actuacions convisquin uns dies. Antoni Subirà:

Recordem que el projecte parla de l’abocament, per completar l’actuació d’estabilització, de 300.000 m3 de sorra que s’extrauran per mitjà de dragatge d’un banc de sorra que hi ha davant les platges del Masnou. 

Etiquetes:

Litoral | Obres | Platges

Més notícies

Cultura