Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

20 de maig de 2024

Comarca

Comarca

Els llocs de treball al Maresme assoleixen la segona xifra més alta des del 2006 durant el primer trimestre de 2024

Joaquim Aguilar
Foto: Pixabay

Marca històrica al Maresme durant el primer trimestre de l’any pel que fa al nombre de llocs de treball. El Consell Comarcal ha publicat els informes de l’Observatori de Desenvolupament Local, segons els quals es van assolir 145.465 llocs de treball, que és la 2a xifra més elevada des del 2006, i només ha estat superada el 2n trimestre de 2023. En  van ser en total 145.465 comptant els de règim general i els treballadors autònoms. En relació al trimestre anterior això suposa un augment un 2,56% mentre que en termes interanuals ho ha fet un 3,04%. A nivell sectorial, l’increment s’ha concentrat en els serveis i en la construcció, i el serveis continuen sent l’àmbit on trobem més llocs de treball, concretament 115.585 llocs de treball, el 79,46% del total. Després ve la indústria amb 18.460 (el 12,69%), la construcció amb 10.575 (el 7,27%) i l’agricultura amb 840 (el 0,58%). Per últim l’informe indica que les empreses petites representen el 12,75% del total però són les que concentren més llocs de treball assalariat (27,11%). Les empreses mitjanes tenen poca presència (2,08%) i encara és menor la presència de les empreses grans (0,24%).

Etiquetes:

Ocupació | treball

Notícies relacionades

Més notícies

Cultura