Segueix-nos!

Redacció Premià Mèdia

2 de gener de 2024

Educació

Educació

Els estudiants en pràctiques cotitzaran a la seguretat social a partir d’aquest mes de gener

Redacció Premià Mèdia
imatge random oficina
Redactora informatius

Segons informa la secretaria d’Estat de la Seguretat Social i  Pensions els  alumnes universitaris i de formació professional, estaran obligats a cotitzar a la Seguretat Social a partir d’aquest mes de gener. Aquesta mesura representa una extensió de drets que no només garanteix una major protecció pels joves durant les seves pràctiques, sinó que també posa les bases per a una futura carrera de cotització, atorgant drets per a la serva futura jubilació.

La protecció dels becaris es veurà reforçada durant el desenvolupament de les seves pràctiques, especialment en casos d’accidents o altres incidents. Aquests alumnes en pràctiques estaran considerats com a asimilats a treballadors per compte aliè en el Règim General de la Seguretat Social.

L’acció protectora aplicable serà la corresponent al règim de la Seguretat Social, excloent la protecció per desocupació, la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional. A més, aquests becaris no contribuiran al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional. En el cas de pràctiques no remunerades, també s’exclourà la protecció per la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Etiquetes:

Becaris

Notícies relacionades

Més notícies

Cultura