Segueix-nos!

Marc Rodriguez

31 de maig de 2023

Comarca

Comarca

El sector tèxtil es recupera al Maresme amb dades gairebé preCovid

Marc Rodriguez
Imatge d'una treballadora de la indústia tèxtil.

Signes de recuperació de la indústria tèxtil maresmenca, especialment en el ram de la confecció. Segons un informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, tot i que el sector no ha recuperat encara els indicadors previs a la crisi de la COVID, s’hi acosta molt. Els números diuen que va tancar el 2022 amb una mitjana de 5.178 llocs de treball, que és un 0,82% més que l’any anterior. La majoria d’aquests llocs de treball van ser de caràcter assalariat (el 84,4%) i en menor grau en l’àmbit dels autònoms (15,6%): en el primer cas això va representar un increment de l’1’3% respecte el 2021 (el volum d’autònoms va baixar un 1,5%). L’evolució de llocs de treball ha estat diferent segons la branca d’activitat: si bé els llocs van minvar en el cas de la Indústria tèxtil (-0,04%), van repuntar d’un 1,54% en la confecció de peces de vestir. La confecció concentra el 54,7% del total de llocs de treball del tèxtil maresmenc, i va quedar molt castigat per la pandèmia, però l’any 2022 ha començat a rebrotar: el volum de llocs de treball ha estat de 2.832 de mitjana, i el 81,53% dels quals han estat assalariats. Això suposa un creixement del 2,62% l’any 2022 respecte de 2021.

Val a dir que el tèxtil maresmenc és el segon subsector més important de la comarca en termes de facturació i representa més d’una cinquena part del volum de negoci total del sector a la província de Barcelona.

Etiquetes:

Indústria | tèxtil

Notícies relacionades

Més notícies

Cultura