Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

24 d'abril de 2023

Societat

Societat

El ple d’abril encén aquesta setmana l’interruptor de l’expropiació de Can Sanpere

Joaquim Aguilar
Foto d'arxiu d'un ple municipal

Demà passat dimecres el ple municipal d’abril (desplaçat una setmana respecte la freqüència habitual) ha de servir per encendre l’interruptor administratiu i jurídic de l’expropiació de Can Sanpere.

Tal com va anunciar l’alcalde el 14 d’abril passat, dia de la signatura de l’acord amb l’associació Can Sanpere, es porta a aprovació una modificació del Pressupost Municipal de crèdit extraordinari i finançada amb romanent que ha de servir per disposar dels 3.220.000€ que l’Ajuntament presentarà, per mitjà d’un document acreditatiu, al Jurat Provincial d’Expropiació (amb seu a Barcelona), que és l’òrgan competent per a la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya. Els diners que dipositarà l’Ajuntament provenen d’un peritatge que es va fer fa alguns anys de la finca (i d’una actualització de preus que s’ha fet recentment), però ara el Jurat hi haurà de dir la seva i després la propietat pot interposar contenciós contra el seu dictamen i tot plegat podria conduir a la celebració d’un judici. Com ens deia el titular d’urbanisme Antoni Subirà, doncs, un periple que pot ser “llarg i intens”:

No serà però aquest l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a Can Sanpere, perquè com també fixava el conveni firmat amb l’associació, durant aquest pròxim maig els col·lectius desallotjaran la fàbrica i el pacte diu que es traslladaran a l’edifici de la Festa, però aquest edifici s’ha d’adequar, i per això es porta a aprovació una altra modificació del pressupost -aquesta per crèdit extraordinari finançat amb baixes- per poder afrontar aquesta despesa. En aquest cas l’import que s’hi destinarà és de 60.000€ i les obres, segons el conveni, s’haurien de fer entre el maig i el juny. 

Més enllà d’això l’ordre del dia no ofereix arguments de massa envergadura: en un gran apartat de tall econòmic trobem una altra modificació de pressupost per al pagament de les obres del centre d’empreses i els nous jocs infantils de Can Boter, i també l’aprovació dels comptes de l’ORGT, i en matèria de serveis socials es porta aprovació la renovació del conveni amb el Consell Comarcal per a programes vinculats al fet migratori.

Trobem, per últim, a la part no resolutiva 4 mocions (entre les quals destaquen una d’ECP motivada pel recent desmantellament d’un prostíbul a Premià de Mar on les dones eren obligades a exercir la prostitució i una altra de Crida per la creació d’un centre de dia per la gent gran), i dues preguntes; entre elles una d’ERC sobre un vídeo publicat recentment per l’Ajuntament que aquesta formació qualifica de “propagandístic”. 

Més notícies

Cultura