El Maresme va millorar tímidament el 2021 els índexs de recollida selectiva, però encara té molts municipis -com Premià de Mar- lluny dels objectius

Foto: Wikimedia Commons

La recollida selectiva va créixer d’un 1’07% l’any 2021 al Maresme respecte del 2020. La setmana passada el Consorci de Residus del Maresme es feia ressò de les dades publicades per l’Agència de Residus de Catalunya, que pel que fa a la nostra comarca aboquen índexs positius perquè els indicadors sobre les tones de brossa recollida selectivament han crescut i perquè el percentatge global (un 48,35% dels residus) situa el Maresme per sobre de la mitjana catalana, però també revelen que la majoria dels municipis (entre ells Premià de Mar) tenen encara molt marge de millora si volen complir els objectius que fixa la Unió Europea amb l’horitzó 2030.

Segons l’informe publicat, dinou dels vint-i-vuit municipis consorciats van superar el 50% de recollida selectiva el 2021. Destaca Argentona amb un 88,64% de recollida selectiva, seguit pel 81,79% d’Arenys de Munt. Darrere d’ells trobem, amb més del 60%, Sant Pol, Canet, Cabrera i Teià. Entre el 50% i el 60% hi ha el grup majoritari, amb 13 municipis, i entre el 40 i el 50% hi ha Premià de Mar (amb un 40’46%) i tres municipis més. I finalment per sota del 40%, el grup de la cua que formen Sant Iscle de Vallalta, Mataró i Santa Susanna.

Segons la nota de premsa del consorci l’índex global de la comarca encara és insuficient però permet pensar que es poden assolir els objectius europeus d’estar al 55% de mitjana l’any 2025.

Translate »