Segueix-nos!

Francesc Triola

23 de setembre de 2022

General

General

El manual d’ús que proposa Can Sanpere per al futur espai veïnal autogestionat

Francesc Triola

Diumenge passat els col·lectius de Can Sanpere, ara aglutinats dins la nova Associació Can Sanpere, van aprovar en assemblea una proposta de gestió comunitària del futur espai social que s’ha estat elaborant a través d’un procés participatiu des del gener d’aquest any. El document, per damunt de tot, fixa la naturalesa i els propòsits d’aquest futur espai i estableix un règim de funcionament pel que fa a les entitats, col·lectius i persones que en formin part. Com diem, és el producte de fins a 10 sessions de treball i recull aportacions de 15 entitats que s’hi han involucrat (i que representent, si en comptem els membres, fins a 750 persones). Ens ho explicava, des de l’equip que ho ha coordinat, l’Arnau Galí:

En una primera part més d’exposició ideològica (que inclou també un apunt històric sobre la fàbrica després de perdre aquesta condició i tots els moviments populars i polítics que ha generat fins ara) s’hi assenyalen, com a principis innegociables, que el futur espai ha de ser del poble i per al poble, obert i autogestionat, que ofereixi resposta a les problemàtiques socials actuals, que sigui també un espai de reivindicació, i que basi el seu funcionament en els principis de la solidaritat, la cooperació i el suport mutu.

A partir d’aquestes premisses, la proposta dibuixa un esquelet d’instàncies que són les que serviran per prendre decisions i, en general, per fer funcionar el nou espai: al centre de tot, l’Assemblea general, sobre la qual recauen els debats i decisions més importants, i que es reunirà, com a mínim, dos cops l’any. Formen part de l’assemblea tots els col·lectius adherits i tots els socis de l’entitat. Tot i el pes que se li reserva, però, es proposa l’existència d’un altre òrgan molt important: la gestora, formada per representants dels diferents estaments, amb un alt grau d’autonomia i legitimada per prendre decisions (que després haurà de ratificar l’assemblea). En un altre pla trobem les comissions (de naturalesa fixa per temàtica) i els grups de treball (per a accions puntuals). 

L’última part del document fa una proposta d’espais i usos, és a dir, s’hi exposen el seguit de ‘serveis’ i recursos que s’ha considerat que hauria d’oferir i de disposar el nou espai i s’hi proposen ubicacions concretes (així, hi trobem recursos com l’aula de formació, escoleta, armari solidari, cafeteria o sala d’actes).

Fem notar per últim que la proposta de gestió no inclou cap referència al finançament: des de l’equip coordinador ens diuen que, tot i que existeixen algunes idees, aquesta és una qüestió que encara està per definir. I també afegim, per acabar, que el document es recorda en la seva primera pàgina del desaparegut Josep Albert, membre històric de les lluites de Can Sanpere. 

Més notícies

Cultura