Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

28 de juny de 2022

Comarca

Comarca

El Consorci de Residus vol tornar a certificar amb dos estudis que la planta de Mataró no té impacte sobre la salut de la població 

Joaquim Aguilar

El Consorci de Residus del Maresme repetirà els pròxims mesos els dos estudis de control d’impacte sobre la salut de la població que habita al voltant del Centre Integral de Valorització de Residus. Es tracta de la monitorització biològica i mediambiental, dos controls que es van començar a fer els anys 1995 i 2008, respectivament (en el primer cas, de manera pionera a l’Estat espanyol). Tot i que fins avui els resultats han demostrat que l’exposició de la població maresmenca als nivells de dioxines, furans, policlorats bifenils i metalls pesants de la planta no suposa cap risc per a la seva salut, el Consorci –com ha explicat en una nota de premsa– els tornarà a fer perquè considera d’un alt valor científic fer seguiment de l’evolució dels diferents indicadors per tal de dur a terme una gestió de la instal·lació amb la màxima transparència. Se n’ocuparan, respectivament, la Fundació Privada Salut del mateix Consorci i la Fundació Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i els estudis s’han pressupostat en 98.667€ el biològic i 66.669,55€ el mediambiental. Per fer-los es monitoritzarà un grup de 250 persones: treballadors de la planta, habitants de Mataró i Arenys de Mar, i dones lactants de Mataró. I al mateix temps, es prendran mostres de sòl i aire en quatre àrees de mostreig que van des de la mateixa planta fins a 15km de distància. els resultats finals del primer estudi s’obtindran el setembre de 2023, mentre que la monitorització ambiental tindrà resultats definitius el juny de 2025, per bé que hi haurà avaluacions provisionals a partir de 2023. 

Més notícies

Cultura