Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

25 de març de 2024

Comarca

Comarca

El Consell Comarcal ja té aprovat el seu full de ruta pel mandat, el Pla d’Actuació Comarcal

Joaquim Aguilar
Moment del ple de la setmana passada, un dia de mala mar (foto: Consell Comarcal)

El ple del Consell Comarcal va aprovar la setmana passada el PAC, el Programa d’Actuació Comarcal. Segons resa la comunicació que n’han fet, un document que exposa el full de ruta que seguirà el Govern aquest mandat 2023-27. 

S’hi relacionen 21 línies de treball distribuïdes en 4 eixos d’actuació estratègics, que són drets i cohesió social, territori i serveis als municipis, desenvolupament econòmic, i governança, i en cadascun d’aquests eixos hi apareixen actuacions que ja s’estan duent a terme i també noves actuacions ajustades als nous reptes del territori, que segons l’ens comarcal són els següents: la mobilitat, l’adaptació al canvi climàtic i gestió del litoral, la gestió del cicle de l’aigua, l’accés a l’habitatge, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat financera del Consell Comarcal. 

Pel que fa a la mobilitat el propòsit que es fixa és garantir la connectivitat dels pobles amb l’autopista, millorar la xarxa interurbana, transformar la N-II en una via cívica, fomentar la connectivitat a peu o en bicicleta i millorar el transport públic. En matèria de canvi climàtic i gestió del litoral es volen impulsar polítiques i actuacions que potenciïn la resiliència de la comarca a partir dels estudis que han identifica les principals vulnerabilitats. Pel que fa a la gestió de l’aigua es volen prioritzar les inversions encaminades a la generació d’aigua per recarregar aqüífers i també redefinir el servei en alta. Pel que fa l’habitatge el propòsit és que el Consell Comarcal sigui un agent actiu al servei dels ajuntaments i contribueixi a combatre l’emergència habitacional sobretot aportant habitatge de lloguer social. I finalment en matèria de desenvolupament econòmic i finançament de l’ens es parla d’oferir major accessibilitat dels recursos d’ocupació i de foment de l’activitat econòmica, d’una banda, i continuar reclamant a les administracions superiors els recursos necessaris alhora que aplicar mesures de contenció.

Més notícies

Cultura