Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

15 de novembre de 2023

Comarca

Comarca

El 3r trimestre del 2023 el Maresme va tenir 4.775 llocs de treball més que un any abans, sobretot assalariats

Joaquim Aguilar
Foto: Pixabay

El Consell Comarcal ha publicat dades del 3r trimestre de l’informe sociolaboral que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local relatiu a les fluctuacions dels diferents sectors econòmics de la comarca pel que fa als llocs de treball. En total, aquest 3r trimestre de 2023 el Maresme va tenir 145.255 llocs de treball, el 76,72% dels quals eren assalariats i el 23,28% restant autònoms. Això significa un descens de 220 llocs respecte el trimestre anterior però un augment de 4.775 respecte al mateix període de l’any passat.

Per sectors, els serveis (que concentren més de tres quartes parts dels llocs de treball al Maresme) han generat un 4,01% més respecte de 2022 i un 0,10% més que el 2n trimestre. En concret en aquest 3r trimestre va registrar 115.740 llocs de treball. En segon lloc i a molta distància trobem el sector de la indústria, que va baixar d’un 0,71% respecte el trimestre anterior i va créixer d’un imperceptible 0,8% respecte l’any anterior. La construcció va créixer un 1,7% respecte el 2022 i el sector primari (amb només 830 llocs de treball) és l’únic amb números negatius en les dues comparatives. 

Els llocs de treball autònoms pràcticament no van experimentar canvis en cap de les dues comparatives, però els llocs de treball assalariats van créixer d’un 3,40% respecte l’any anterior.

Més notícies

Cultura