Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

10 de gener de 2023

Política

Política

Crida recorda que els Ajuntaments tenen marge de maniobra en matèria d’habitatge i reclamarà al ple mesures contra l’emergència habitacional

Joaquim Aguilar
Bloc de pisos a Premià de Mar

El grup municipal de Crida Premianenca torna a posar sobre el tauler polític local l’emergència habitacional i al ple d’aquest mes de gener demanarà per mitjà d’una moció que s’adoptin un seguit de compromisos encaminats a fer front a aquesta xacra, que s’ha agreujat els últims temps perquè -com exposa la moció- la pandèmia i la crisi econòmica han accentuat la vulnerabilitat de moltes famílies i perquè el mercat de l’habitatge no ha parat de tensionar-se. 

Crida fa notar que diferents normatives i vies d’ajut d’administracions superiors permeten els Ajuntaments adoptar mesures i per això a la part dispositiva de la moció demana escometre actuacions com -entre altres- elaborar un cens “real i accessible” d’habitatges buits, incentivar la contenció voluntària dels lloguers, destinar una partida anual del Pressupost a l’adquisició d’immobles que serveixin per crear un parc d’habitatges d’emergència o establir col·laboracions amb l’Agència de l’Habitatge a fi d’obtenir suport econòmic per dur a terme aquestes polítiques. 

A aquestes propostes hi afegeixen dues peticions a l’equip de govern: que acceleri la creació del Centre d’Acollida Municipal al carrer de la Unió i que convoqui abans del final del mandat la Taula Local de l’Habitatge. Escoltem la regidora de Crida Marta Solà, que parlava ahir a l’espai d’opinió dels grups municipals:

Recordem, pel que fa al Centre d’Acollida Municipal, que recentment la regidora de serveis socials Imma Morales va explicar que després que la primera licitació per la reforma de l’edifici del carrer Unió hagués quedat deserta ara se’n faria una altra i que confiava que el nou centre pogués ser una realitat al llarg de 2023. 

J.Aguilar

Més notícies

Cultura