Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

20 de juny de 2024

Política

Política

Crida es felicita que la nova Comissió d’Ètica ja estigui a punt i anuncia els 2 premianencs ‘de reconegut prestigi’ que han acceptat formar-ne part

Joaquim Aguilar
Ajuntament de Premià de Mar

La nova Comissió d’Ètica de l’Ajuntament ja està pràcticament a punt de començar a funcionar. Ho va anunciar ahir Crida Premianenca, que va ser el grup municipal que el febrer passat ho va reclamar al consistori en aplicació d’allò que estipula el Codi Ètic i de Bon Govern aprovat l’any 2020. Segons explicava el regidor Jordi Estarlich, recentment s’han confirmat les dues ‘persones de reconegut prestigi’ en aquesta matèria que n’han de formar part, i que són els premianencs Blanca Garcés (investigadora del CIDOB i proposada per aquest partit) i Francesc Cortada (director general d’Intermón Oxfam, proposat per Estimem Premià). Escoltem Estarlich, que anima el govern a activar immediatament la nova instància per tal que comenci a exercir la funció que se li encomana:

Un cop constituïda, la comissió tindrà mandats de 5 anys a fi i efecte que no quedi supeditada, com indicava Estarlich, als cicles electorals. Segons indica el Codi Ètic, les funcions de la comissió seran entre altres vetllar pel seu compliment, gestionar queixes sobre la conducta ètica dels alts càrrecs de l’Ajuntament, vetllar per l’actualització del mateix codi o emetre un informe anual de l’activitat referent als mecanismes de control intern. 

Notícies relacionades

Més notícies

Cultura