Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

17 d'abril de 2023

Infraestructures

Infraestructures

Can Sanpere i la triple maniobra sincronitzada que toca fer després de l’acord: jurídica, financera i logística

Joaquim Aguilar
En un parell de mesos s'iniciarà l'expropiació, es desallotjarà la fàbrica i l'associació tralladarà la seva activitat a La Festa

Els termes de l’acord que van signar divendres Ajuntament i associació Can Sanpere obliguen a desplegar les pròximes setmanes tot un seguit d’operatius gairebé simultanis perquè abans que acabi el mandat hagin passat sobretot 3 coses: s’hagi iniciat l’expedient d’expropiació de Can Sanpere; s’hagi desallotjat l’antiga fàbrica; i l’activitat social i comunitària que s’hi fa es pugui fer a l’edifici de La Festa. 

L’acord històric que s’ha formalitzat és taxatiu amb relació a la correspondència que hi ha d’haver entre l’inici dels tràmits d’expropiació i el desallotjament i buidatge de l’espai: el primer punt de la part dispositiva indica que l’associació “abandonarà l’espai de manera pacífica i sense deixar-hi pertinences simultàniament a l’acord d’inici de l’expedient d’expropiació de la finca” i que “l’Ajuntament inclourà a la sessió plenària del mes d’abril -que es farà el dia 26- un punt a l’ordre del dia amb la incorporació al Pressupost de la quantitat del romanent necessària per a l’expropiació (…) i convocarà preferentment en aquest mandat i amb la màxima celeritat la sessió de la Junta de Govern per aprovar inicialment l’expedient d’expropiació”. I paral·lelament a aquesta maniobra, com diem, ha de passar una altra cosa: s’ha d’atorgar a l’associació una llicència d’ús privatiu del domini públic de l’edifici de La Festa (concretament planta baixa i primer i segon pis) on de manera gairebé immediata han de començar obres d’adequació (el conveni diu que s’han de fer treballs durant el primer trimestre de l’any, és a dir, entre abril i juny). 

El conveni en la seva part expositiva indica que les activitats socials i comunitàries que ara allotjarà la Festa són l’escola popular ‘l’Escoleta’, l’escola popular d’adults, el gimnàs popular i l’armari solidari a més assemblees, menjadors populars, xerrades i conferències i cursos i sessions de formació. 

I encara hi ha una tercera pota que s’activa des del moment de la signatura del conveni: els dos grups de treball que conformen Ajuntament i can Sanpere: l’un per fer seguiment de l’enderroc i rehabilitació de la finca (quan s’hagi expropiat) i l’altre per definir els usos del nou espai i el model de gestió comunitària que s’adoptarà en el futur equipament. 

Etiquetes:

Can Sanpere

Més notícies

Cultura