Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

27 d'abril de 2023

Política

Política

Can Sanpere converteix el ple municipal d’abril de 2023 en un ple històric

Joaquim Aguilar
Moment de ple municipal d'ahir, que passarà a la història perquè va ser el ple que va donar curs a l'expropiació de Can Sanpere

Resolució històrica ahir al ple municipal de Premià de Mar: els grups van aprovar per unanimitat una modificació del Pressupost de 3.220.000€ que ara ha de servir per iniciar el procés d’expropiació de la finca de Can Sanpere. Es tancava d’aquesta manera una etapa de més de 20 anys de reivindicacions i desencontres i s’iniciava una nova fase de front comú en la qual caldrà, en primer lloc, adquirir efectivament la finca (probablement batallant judicialment amb la propietat) i després convertir-la en un nou espai municipal destinat a zona verda i equipaments. 

La transcendència d’aquesta modificació de Pressupost va ser posada de relleu per tots els grups, però això no va treure que alguns d’ells manifestessin d’una banda, el seu temor que restar més de 3 milions del romanent no pugui deixar massa tocada l’economia municipal, i que van tornar a exigir polítiques que afavoreixin l’entrada de més ingressos; i de l’altra, una certa crítica a com el govern ha gestionat l’acord amb l’associació Can Sanpere, per considerar que n’havien estat massa al marge. Escoltem, a tall d’exemple, la portaveu d’ECP Elena Martín i la resposta que li donava l’alcalde, que va felicitar l’àrea econòmica de la maniobra que ara s’enceta:

Abans que s’aprovés aquesta modificació se’n va aprovar una altra, aquesta de 60.000 i a partir de baixes, per l’adequació de l’edifici de la Festa, l’immoble que l’Ajuntament cedirà a l’associació Can Sanpere per a les seves activitats mentre no puguin tornar al nou Can Sanpere. 

Més notícies

Cultura