Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

14 de febrer de 2023

Economia

Economia

Ariño explica els trets principals del Pressupost 2023, que ha d’afrontar un diferencial negatiu sobrevingut de més de 4 milions d’euros entre ingressos i despeses

Joaquim Aguilar
Imatge d'arxiu d'una pàgina d'un Pressupost Municipal premianenc

La regidora d’hisenda Marta Ariño ha exposat avui a Premià Mèdia quins han estat els factors principals que han condicionat la confecció del Pressupost Municipal 2023 i de quina manera s’ha aconseguit quadrar una proposta capaç de fer front a un increment molt important de la despesa respecte del 2022 (al voltant de 3’1 milions d’euros) i comptant que simultàniament s’han deixat d’ingressar prop d’1 milió d’euros arran de la pèrdua de plusvàlues. Els increments tenen a veure sobretot amb l’apujada de salaris, els consums energètics i el nou contracte de la neteja:

Com ja es va explicar en el seu moment, aquesta alteració tan important en la dinàmica d’ingressos i despeses ha obligat, diu Ariño, a esperar que es conegués l’execució del Pressupost 2022 i, així, saber quin era el romanent disponible. I, al mateix temps, a ajustar de manera dràstica la despesa de les àrees municipals a les obligacions fixes, supeditant les altres despeses a allò que permeti el romanent:

Tot plegat ha desembocat finalment en uns números que s’enfilen a 34.343.589,98 euros, un Pressupost, segons Ariño, que en el capítol d’inversions té com a arguments principals la construcció de la Mar Nova i la instal·lació de plaques solars en equipaments municipals i que també es proposa fer reformes al pavelló, treballs en 4 carrers i noves dependències per la policia, tot i que aquestes actuacions estan supeditades a l’obtenció de subvencions. El romanent total acumulat és de 6.800.000€, i d’aquests se’n destinaran 3 milions a finançar despesa. El document que va ser presentat divendres passat als grups municipals (als quals ara es convida a fer aportacions) i que es vol portar a aprovació del plenari a principis de març. 

Escolta les declaracions de Marta Ariño:

Més notícies

Cultura