Segueix-nos!

Joaquim Aguilar

6 de juny de 2024

Infraestructures

Infraestructures

A punt d’obrir-se la licitació per al projecte constructiu i les obres de la nova escola Mar Nova

Joaquim Aguilar
Recinte de l'escola actual

Els serveis tècnics municipals treballen actualment en la redacció del plec de clàusules del concurs que servirà per adjudicar la construcció de la nova escola Mar Nova i també la confecció del projecte constructiu previ, perquè l’encàrrec serà doble. La intenció de l’Ajuntament és que la licitació s’obri aquest mateix mes de juny i finalitzi abans del mes d’agost, a fi que passat l’estiu ja es pugui adjudicar i s’estigui en condicions d’iniciar els treballs abans de final d’any, sempre que el mateix projecte així ho determini. Segons ens ha explicat avui el titular d’urbanisme Antoni Subirà, ja hi ha hagut algunes empreses que s’han dirigit a l’Ajuntament i interessant-se per aquesta obra:

Com diem, el moment d’inici de les obres es decidirà sobre la base de les propostes que es presentin, ja que una de les coses que es demanarà als licitadors és que proposin fórmules perquè els treballs entorpeixin el mínim possible l’activitat acadèmica a l’escola, i el planejament que acabi fent-se amb el concurs marcarà el calendari final de les obres. 

Més notícies

Cultura