Segueix-nos!

Carles Sole

2 d'abril de 2014

Societat

Societat

16.500 persones han visitat l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Maresme durant 2013

Carles Sole

habitatge16.500 persones han visitat l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme durant 2013. Segons informa el Consell Comarcal en una nota, aquesta xifra representa un increment d’usuaris del 25% respecte a 2012. Els serveis d’habitatge que ofereix el Consell Comarcal del Maresme se centren principalment en els ajuts de lloguer, l’expedició de cèdules d’habitabilitat i la gestió de la borsa comarcal de lloguer. El creixement més espectacular s’ha reflectit en l’expedició de cèdules d’habitabilitat, el document que acredita que una vivenda reuneix les condicions adients per ser habitada. Durant 2013 es van tramitar quatre vegades més cèdules que l’any anterior. Pel que fa a ajuts de lloguer, l’Oficina del Maresme ha tramitat 1.200 expedients, dels quals 241 són d’antics preceptors de la prestació i 959 corresponen a nous. Aquests ajuts els atorga la Generalitat per ajudar les famílies a fer front a les despeses de lloguer de la vivenda.

Més notícies

Cultura